Az egyes célokról

Ezen az oldalon az egyes fenntartható fejlődési célok lényegét foglaljuk össze röviden.

SDG 1 – A szegénység felszámolása

Az első cél a szegénység megszüntetésére irányul a világ minden pontján. Emberek millióinak hiányoznak az alapvető forrásai a tisztességes élet élvezetéhez. Ez a cél biztosítja, hogy mindenkinek meglegyen a megfelelő hozzáférése élelmiszerhez, menedékhez, ruházathoz, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz, hogy teljes mértékben részt vehessenek a társadalomban. A szegénység gyakran azt is jelenti, hogy az emberek nem férnek hozzá olyan alapvető dolgokhoz, mint társadalombiztosítás, az új technológiák, az ingatlan, a föld feletti ellenőrzés és a pénzügyi támogatás, egy szóval tehát mindaz, amelyeket ez a cél korrigálni igyekszik. Ezen cél értelmében segítséget kell biztosítani az éghajlati és egyéb természeti katasztrófák, valamint a társadalmi és gazdasági sokkok által nehéz helyzetbe sodort emberek számára is.

SDG 2 – Az éhezés megszüntetése

Bár mindenki számára elegendő táplálék áll rendelkezésre, mégis sok ember – köztük gyermekek –  maradnak nap mint nap megfelelő élelem nélkül. A második cél a rossz mezőgazdasági gyakorlatok, az élelmiszer-pazarlás és a környezet károsodásának kezelésére összpontosít annak biztosítása érdekében, hogy senki se éhezzen. Fejlesztenünk kell az élelmiszerek most és a jövőben történő termelésének módját anélkül, hogy az a természetre káros lenne. Ez a kisméretű és a helyi gazdálkodások támogatásával valósítható meg, több pénzt biztosítva az élelmiszerek előállításához, különösen a szegényebb országokban, valamint segítve az élelmiszerárak ingadozásainak korlátozását.

SDG 3 – Egészség és jóllét

Amikor az emberek egészségesek, a társadalom virágzik. Noha az utóbbi években sokat tettek a HIV / AIDS, a malária és más betegségek felszámolása érdekében, valódi haladás csak akkor érhető el, ha mindenkinek, ideértve a nőket és a gyermekeket is, van hozzáférése megfelelő egészségügyi ellátáshoz. A harmadik cél olyan alapvető célkitűzéseket foglal magában, mint például a csecsemők és gyermekek halálozási arányának csökkentése, a családtervezés támogatása, a függőségek megelőzése és kezelése, valamint a közlekedési balesetek számának felére csökkentése az egész világon. Sürgős lépésre van szükség a járványok felszámolása érdekében, mindenki számára elérhető oltóanyagok és nélkülözhetetlen gyógyszerek beszerzésére, illetve a kémiai és biológiai szennyezés kockázatának csökkentésére. Ezt a célt nem lehet elérni anélkül, hogy növelnénk az orvosok és ápolók számát a világ legsebezhetőbb területein.

SDG 4 – Minőségi oktatás

Az oktatáshoz való hozzáférés elősegítheti a szegénység felszámolását, mélyebb megismerést nyújt az embereknek a körülöttük lévő világról és jobb lehetőségeket kínálhat mindenki számára. A negyedik cél annak biztosítása, hogy mindenki hozzáférhessen a oktatáshoz, függetlenül attól, hogy kicsoda vagy hol él. A kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek, ideértve a nehéz helyzetben lévő gyermekeket, a fogyatékossággal élőket és az őslakosokat is, minőségi oktatást kell kapniuk. A negyedik cél többek között azt is magába foglalja, hogy minden ember az emberi jogok, a béke és az erőszakmentesség előmozdításához szükséges szellemben nevelkedjék, hogy ezáltal fokozatosan biztosítva legyen az emberek békés egymás mellett élése.

SDG 5 – Nemek közötti egyenlőség

A nők és a lányok továbbra is számos alkalommal válnak hátrányos megkülönböztetés és erőszak áldozataivá. Az ötödik cél a nemek közötti egyenlőség eléréséről szól, beleértve az oktatáshoz, az egészségügyhöz és a tisztességes munkához való egyenlő hozzáférést, és ezek mindegyike csak a társadalmak javát szolgálhatja. A nők és lányok elleni diszkrimináció és erőszak megszüntetése a világ minden részén, ideértve a kényszerházasságot és a nők nemi megcsonkítását is, kulcsfontosságú e cél eléréséhez. Gondoskodnunk kell arról is, hogy a nők és a lányok teljes mértékben hozzáférhessenek az alapvető szexuális és reproduktív jogokhoz. A nőknek képesnek kell lenniük a tulajdonszerzésre, a pénzügyi szolgáltatásokhoz és új technológiákhoz való hozzáférésre, valamint közösségeik politikai, gazdasági és közéletének minden szintjén való részvételre. Szintén e cél alá sorolandó be azon vállalást, melynek értelmében támogatni kell a nőket abban, hogy országaik vezetőivé, vállalati vezetőkké vagy akár parlamenti képviselőkké váljanak.

SDG 6 – Tiszta víz és alapvető köztisztaság

Az egész világon emberek milliárdjai élnek tiszta vízhez és WC-hez való hozzáférés nélkül, miközben ezek sokunk számára magától értetődő mindennapi szükségleteknek tűnnek. A vízhiány és a nem megfelelő szennyvízkezelésnek óriási ára van, nem utolsósorban az emberek számát tekintve, különösen azon gyermekekét, akik évről évre valamilyen betegség miatt vesztik életüket. A víz nélkülözhetetlen az élethez, ezért azt nem szennyezni, hanem újrahasznosítani lenne kívánatos. A hatodik cél magában foglalja a vízlelő helyek – például erdők, hegyek, vizes élőhelyek, folyók és tavak – védelmét és helyreállítását, a helyi közösségek támogatását a vízellátásuk kezelésében, a víz tisztességes ellátásának biztosítását és az országok ösztönzését, hogy működjenek együtt a közjó érdekében azokon a területeken, ahol a vízellátás megosztott a határokon átnyúlóan több állam között.

SDG 7 – Megfizethető és tiszta energia

Megfizethető és megbízható energiát kell biztosítanunk emberek azon milliárdjainak, akik a főzés és a fűtés során továbbra is fára és faszénre támaszkodnak. A hetedik cél hangsúlyozza a tiszta és megújuló energia igényét is az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Az energiát modern, olcsó, megbízható és életképes módon kell előállítani. A lehető legtisztábbnak kell lennie, és szennyezésmentes forrásokból, például a Napból és a szélből kell származnia. Ennek a célnak az a küldetése, hogy támogassa és kibővítse a fejlődő országok energiaellátásának modern formáit, és biztosítsa, hogy minden ország együttműködik a tiszta energiával kapcsolatos kutatás előmozdításában és a technológia fejlesztésében, amely az emberek és a bolygó számára egyaránt hasznos lehet.

SDG 8 – Tisztességes munka és gazdasági növekedés

A növekvő globális munkanélküliséggel egyidejűleg módot kell találnunk arra, hogy több munkahelyet teremtsünk. A nyolcadik cél olyan munkahelyek létrehozására szólít fel, amelyek nemcsak tisztességes fizetést nyújtanak, hanem ösztönzik a gazdaságot, és egyenlő esélyeket biztosítanak mind a férfiak, mind a nők számára, miközben védik a környezetet is. Gondoskodnunk kell arról, hogy mindenki, beleértve a nőket, a férfiakat, a fiatalokat és a fogyatékossággal élőket is foglalkoztatható legyen, és hogy mindenki egyenlő díjazást kapjon az egyenlő munkáért. E célnak fontos részét képezi azoknak a kis- és középvállalkozásoknak a növelése is, amelyek a környezet károsítása nélkül képesek foglalkoztatni az embereket produktív munkakörökben. E cél értelmében meg kell szüntetnünk a kényszermunkát, a modern rabszolgaságot, az emberkereskedelmet és a gyermekmunkát az egész világon.

SDG 9 – Ipar, innováció és infrastruktúra

A kilencedik cél, egyszerűen fogalmazva kijelenti, hogy a társadalom növekedéséhez ösztönöznie kell azokat az iparágakat, amelyek – a környezet védelme mellett-  mindenki számára lehetőséget kínálnak. Ezeket az iparágakat többek között rugalmas infrastruktúrával (mint például a megbízható közlekedés), valamint technológiai innovációval kell támogatni. A humán erőforrást foglalkoztató iparágak számára technológiai, pénzügyi és tudományos támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy sikeressé válhassanak, különösen a fejlődő országokban. Alapvető fontosságú az információhoz és a kommunikációs technológiához való mindenki számára elérhető hozzáférés, valamint az internethez való megfizethető hozzáférés biztosítása.

SDG 10 – Egyenlőtlenségek csökkentése

A társadalom valódi fejlődéséhez mindenki számára hozzáférést kell biztosítani olyan lehetőségekhez, amelyek lehetővé teszik számukra egyénként történő fejlődést és előre jutást. De nem ez a helyzet sok olyan helyen, ahol az emberek megkülönböztetéssel szembesülnek nemük, fogyatékosságuk etnikai vagy faji hovatartozásuk miatt. A tizedik cél annak biztosítását tűzi ki, hogy mindenki számára legyen esély az egészséges és boldog élethez. E cél a gazdag és szegény emberek, valamint a gazdag és szegény országok közötti egyenlőtlenségek csökkentéséről szól. A fejlődő országoknak nagyobb beleszólásra van szükségük a nemzetközi gazdasági és pénzügyi rendszerek területén, és nemzetközi támogatást kell nekik biztosítani felzárkóztatásuk elősegítése érdekében.

SDG 11 – Fenntartható városok és közösségek

A városok élénk csomópontokat jelentenek a kereskedelem, a kultúra, a tudomány, a termelés és még sok más terület számára. Számos kihívással kell szembesülniük, például a szennyezés, az alapszolgáltatások hiánya vagy a hanyatló infrastruktúra. Városainknak és falvainknak tisztának és biztonságosnak kell lenniük, megfelelő lakhatási lehetőségekkel és olyan alapvető szolgáltatásokkal, mint a víz és az áram. Szükségük van tiszta, hatékony közlekedési rendszerekre és zöldövezetekre is, amelyek mindenki kiélvezheti. Az embereket meg kell védeni a katasztrófák és az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A fontos kulturális és természeti helyszíneket mindenki számára meg kell őrizni, valamint fejlesztenünk kell a levegőminőséget és a hulladékgazdálkodást is.

SDG 12 – Felelős fogyasztás és termelés

Ezen cél ismeretében célszerű lenne elgondolkodni mik azok a dolgok, melyeket valóban használunk, az általunk termelt hulladékról és arról, hogy fogyasztóként tanúsított viselkedésünk hogyan befolyásolja bolygónk állapotát.  A viselkedésünk megváltoztatása, a fenntarthatóbb tevékenységek, például az újrahasznosítás irányába történő szemléletváltás valóban változást eredményez, amennyiben ahhoz minden szereplő – beleértve az egyéneket, a vállalatokat és a kormányokat is – hozzájárul.

SDG 13 – Fellépés az éghajlatváltozás ellen

Éghajlatunk folyamatosan változik, de az elmúlt 200 évben az emberi tevékenység növekedése miatt a változások szélsőségesebbé váltak. Az éghajlatváltozás most minden kontinens minden államát érinti, és a legszegényebb és legsebezhetőbb embereket érinti a leginkább. Ezen cél olyan megoldások ösztönzését szolgálja, mint például a megújuló energia és a tiszta technológiák alkalmazása az éghajlatváltozás leküzdése érdekében. A kormányok, a magánszektor és a civil társadalom intézkedéseire egyaránt szükségünk van annak érdekében, hogy jelentős hatást érjünk az az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Oktatásra és figyelemfelkeltésre van szükség a témában közösségi tájékoztatás révén. A fejlődő országoknak pénzügyi forrásokra van szükségük, hogy megvédjék magukat az éghajlatváltozás hatásaitól. Támogatásra van szükség a fejlődő országok és a fejlődő kis szigetállamok számára a környezeti változások következményeinek kezelése érdekében, különös tekintettel a nőkre, a fiatalokra, a helyi közösségekre és a hátrányos helyzetűekre.

SDG 14 – Óceánok és tengerek védelme

E cél fókuszában az óceánok, a tengerek és valamennyi fajuk védelme áll. Miért? Az óceánok élelmiszereket, gyógyszereket, bio-üzemanyagokat és munkahelyeket kínálnak emberek milliói számára. Óceánjaink védelme segítségünkre van az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is. Különösképpen azon kell dolgoznunk, hogy csökkentsük a műanyag törmelék mennyiségét, amely nagy károkat okoz a növény- és állatvilágban veszélyeztetve a fajokat. A célhoz tartozó célkitűzések között megtalálható a tenger savasságának csökkentése, a túlhalászás és az illegális halászat ellenőrzése a halállomány helyreállítása céljából, valamint a védett tengeri és part menti területek számának növelése a világ minden táján. A cél elérése révén a nemzetközi közösség arra törekszik, hogy az óceánokat és a tengereket az Egyesült Nemzetek Szervezetének tengerjogi egyezményén keresztül jogilag védelemben részesítse, és segítse a különösen érintett fejlődő országokat.

SDG 15 – Szárazföldi ökoszisztémák védelme

Mindannyian a globális ökoszisztéma részei vagyunk. E cél szándéka annak biztosítása, hogy felhagyunk globális otthonunkat veszélyeztető tevékenységeinkkel. Ezek közé tartozik az erdőirtás, a talajpusztítás, valamint az állat- és növényfajok számának csökkenése. Ez a cél sürgősen véget kíván vetni a védett fajok veszélyeztetésének és az azokkal történő kereskedelemnek, valamint a természeti értékek védelmét és a fejlődő országoknak ennek elősegítésére fordított kiadásainak növelését tűzte ki maga elé. Célja továbbá, hogy az embereket ráébressze a föld által képviselt valódi értékre, és az annak számunkra nyújtott előnyeinek realizálására, hogy gyermekeink továbbra is élvezhessék majd a természet adta lehetőségeket a jövőben is.

SDG 16 – Béke, igazság és erős intézmények

A tizenhatodik cél arra irányul, hogy megtalálja annak módját, hogy mindenki békés társadalomban éljen, ahol hozzáférhet az igazságszolgáltatáshoz, és nem kell félelemben élnie. Arra törekszik, hogy a világ minden területén megszüntesse a gyermekek, tinédzser nők és férfiak elleni visszaéléseket, kizsákmányolást, emberkereskedelmet és bárminemű fizikai vagy verbális erőszakot. Célja, hogy biztosítsa a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek szigorú ellenőrzését. Együtt kell dolgoznunk a korrupció és a vesztegetés gyakorlatainak megszüntetésén, nagymértékben csökkentve az illegális pénz- és fegyveráramlásokat, valamint a felvéve a harcot a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen.

SDG 17 – Partnerség a célok eléréséért

Az összes cél valósággá válásához mindenki részvétele szükséges. Ide tartoznak a kormányok, a magánszektor és a civil társadalmi szervezetek. Ha egyesítjük erőinket és partnerségre lépünk, gyorsabban és nagyobb sikerrel érhetünk célba. A fejlett országoknak pénzügyi, tudományos és technológiai támogatással kell segíteniük a fejlődő országokat, ideértve a termékek nemzetközi exportjára és a helyi kapacitásuk kiépítéséhez nyújtott támogatást is.